GESTALTTERAPI

BRITA LANNING

GESTALTTERAPI

INDIVIDUALTERAPI
INTUITIVT MÅLERI
COACHNING

STARTSIDA

RYTM 5  

INDIVIDUALTERAPI

Alla människor är olika och behöver bearbeta saker på olika sätt. För en del är samtal det bästa, medan andra är hjälpta av att även få uttrycka sig på andra sätt.

Som gestaltterapeut kan jag föreslå att stanna vid vad som händer i din kropp, eller att göra en bild av ett minne, en känsla eller en önskan. Kanske en tänkt dialog med en viktig person i ditt liv, eller en dialog mellan olika sidor inom dig. Tillsammans utforskar vi de teman som är centrala och vilka vägar som leder processen framåt.

Det finns ingen regel som säger hur länge man bör gå. Den som bara behöver några gånger för att bena ut en situation är lika välkommen som den som har behov av att bearbeta tunga erfarenheter under längre tid för att komma vidare och må bra i livet.

 

INTUITIVT MÅLERI

Grupper i intuitivt måleri, där deltagarna möter sig själv via sina inre bilder.

Min erfarenhet är att de flesta inte får tillräckligt utlopp för sin skapande sida. Att det finns en stark potential som var och en kan utveckla, och som kan bidra till att frigöra läkande krafter, ökad medvetenhet och mer glädje i livet.

Att skapa innebär att experimentera, ställa frågor, tillåta kaos, ge form, uttrycka, riva ner och bygga upp, gå utanför ramarna, vända upp och ner, lösa problem. Detta gör vi med penslar, kritor, papper, svampar, lera, kropp och musik som redskap.

I skapandet får man också djupare kontakt med sin innersta vilja och vad man behöver ge sin uppmärksamhet.

I gruppen varvar jag övningar, som öppnar deltagarna mot sina inre bilder, med skapande och uppföljning av vad bilderna väckt.

 

COACHNING

Individuellt stöd till ledare, som i sin yrkesroll ofta har svårigheter att finna balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ju klarare man blir över vad man själv vill prioritera, desto tydligare kan man vara utåt. Och därmed öka sin förmåga att möta andra. Genom att utveckla sig själv utvecklar man sitt ledarskap.

På en arbetsplats där många människor ska samspela är det oundvikligt att konflikter uppstår.

I coachningen får ledaren möjlighet att hitta konstruktiva sätt att se på och möta konflikter, så att energi kan frigöras för själva arbetsuppgifterna. Ibland är det klargörande att under coachningen i trygghet iscensätta situationer och möten med viktiga personer på arbetsplatsen för att finna vad som behöver sägas eller göras.

Tid och plats ges till att reflektera över sådant, som annars inte får utrymme.

Med ökad medvetenhet får man större möjlighet att göra goda val och agera utifrån en större inre övertygelse.