GESTALTTERAPI

BRITA LANNING

GESTALTTERAPI

INDIVIDUALTERAPI

STARTSIDA

 

GESTALTTERAPI

Gestaltterapi vilar på humanistisk och existentiell grund, där ansvar och val är centrala teman.

Ingen människa slipper ansvaret för hur hon handskas med sitt liv. Vi är bara offer för omständigheterna till en viss gräns. Vi kan inte välja vad vi ska känna inför det som sker, men vi kan alltid välja hur vi vill förhålla oss till det. Bästa möjligheten att göra goda val har du när du är medveten om vad du känner, vad du undviker, vad du längtar efter, vad du är rädd för, vilka sidor du förtrycker hos dig själv och hur det förflutna påverkar dig.

För att må bra i livet behöver det finnas en balans mellan att vara och att göra.

Medvetenhet/vara

För att bli medveten behöver man stanna upp och lyssna till sig själv. Lägga märke till kroppens signaler, använda sinnena, märka vad som pågår just nu. Inte hur det borde vara eller hur det brukar vara utan hur det känns just nu. Bli medveten om vilka tankar som rör sig i huvudet, hur den inre dialogen egentligen låter. Göra detta utan värderingar och censur.

Handling/göra

Först när du blir medveten om vad du tänker och känner och väljer att ta ansvar för det, dvs "svarar an" till dig själv kan du välja hur du vill handla. Gestaltterapin är till sin natur experimentell och i terapirummet finns möjlighet att i trygghet iscensätta situationer och möten med viktiga personer i ditt liv för att finna vad du behöver säga eller göra. Bild, röst och rörelse kan användas för att frigöra energi och förtydliga processen. Där också det autentiska mötet mellan terapeut och klient är en viktig del.

RYTM 5